דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על *
*
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

הודעת ועד - זימון לאסיפה כללית שלא מן המניין של חברי עמותת מ.ל.א - 27 בספטמבר - 2016

הנדון:

הודעת ועד - זימון לאסיפה כללית שלא מן המניין של חברי עמותת מ.ל.א - 27 בספטמבר - 2016

 

חברי עמותה יקרים,

 

הננו מתכבדים להזמין אתכם לאסיפה הכללית שלא מן המניין של עמותת מ.ל.א.
האסיפה תתקיים ביום ג',  27  בספטמבר 2016  , בשעה 20:00 בבית ברל.

 
סדר היום לאסיפה הכללית מפורט להלן:

א.       בחירת יו"ר לאסיפה הכללית.
ב.      בחירת מזכיר האסיפה הכללית.
ג.      סקירה ואישור תכנית ליעוד כספים של העמותה.

ד.        שינוי תקנון העמותה – הוספת גיוס תרומות וייעוד קרנות למתן מלגות לסדנאות.
ה.     בחירות למוסדות העמותה – וועדת אתיקה וועדת בחירות.


חברי עמותה המבקשים להגיש הצעות לסדר היום  חייבים להעבירן לוועד העמותה לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד האסיפה. נא להעביר את ההצעות למייל של סנדי הולנדר פאר sandihp@gmail.com

האסיפה הכללית תיפתח ובלבד שנכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה.
לא יתכנס המניין האמור במועד הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, למחצית השעה מאוחר יותר ובאותו מקום. במקרה זה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה. ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של המצביעים.

כל מי מחברי הקהילה שאינו חבר בעמותה, השתתף בשלוש סדנאות לפחות כאסיסטנט, ומעוניין להשפיע ולהשתתף בהצבעות, מוזמן להצטרף לעמותה באמצעות טפסי רישום אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של העמותה, או בבית ברל, כמחצית השעה לפני מועד תחילת האסיפה. דמי הרישום לעמותה הינם 70 ₪ לשנה או 100 ₪ לשנתיים.

חברי קהילה שאינם חברי עמותה המעוניינים להיות נוכחים באסיפה מוזמנים להגיע ולהשתתף, אך הם לא יוכלו להשתתף בהצבעות.

 
בברכה ובתקווה לראות כמה שיותר מכם באסיפה

וועד העמותה
==============================================

הדפסשלח לחבר
דלג על הודעות
הודעות

הודעות

עצור
קריטריונים מעודכנים לשיבוץ אסיסטנטים - 29.11.09
קריטריונים לקבלת אסיסטנטים סדנאות עמותת מ.ל.א
קריטריונים להשתתפות אסיסטנטים בסדנאות נוער
במסגרת מחוייבותנו לשקיפות ונוהל תקין החלטנו, צוות הנוער והועד, לפרסם קריטריונים לשיבוץ אסיסטנטים בסדנאות הנוער.
דלג על Banners
Banners
עבור לתוכן העמוד