דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על *
*
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

אסיפה הכללית השנתית של עמותת מ.ל.א.

12/04/2016 20:00

חברי עמותה יקרים

היננו מתכבדים להזמין אתכם לאסיפה הכללית השנתית של עמותת מ.ל.א.

האסיפה תתקיים ביום ג,  12  באפריל 2016  , בשעה 20:00 בבית ברל.

 סדר היום לאסיפה הכללית מפורט להלן:  

א.בחירת יו"ר לאסיפה הכללית.

ב.בחירת מזכיר האסיפה הכללית.

ג.סקירת יו"ר הועד על פעילות הועד בתקופה אפריל 2015  ועד מרץ 2016.

ד.סקירת הדו"חות הכספיים של העמותה ליום 31 בדצמבר 2015 ואישורם.

ה.הצגת נתונים כספיים לתקופה אפריל 2015 ועד מרץ 2016 בחתך פעילויות .

ה.סקירת ואישור הדו"ח המילולי המוגש לרשם העמותות לשנת 2015.

ו.דו"ח ועדת בקורת על פעילותה בשנת 2015.

ז.דו"ח ועדת אתיקה על פעילותה בשנת 2015.

ח.בחירת רואה חשבון לעמותה לשנת 2016.

ט. בחירות למוסדות העמותה – יו"ר הוועד, וועד העמותה, וועדת ביקורת, וועדת אתיקה וועדת בחירות.

י.שונות.

 

חברי עמותה המבקשים להגיש הצעות לסדר היום  חייבים להעבירן לועד העמותה לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד האסיפה. נא להעביר את ההצעות למייל של דוד  וליאנו  dvaliano@deloitte.co.il

האסיפה הכללית תיפתח ובלבד שנכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה.לא יתכנס המניין האמור במועד הנקוב בהזמנה,יראו את האסיפה כנדחית ,ללא צורך בהזמנה נוספת ,למחצית השעה מאוחר יותר ובאותו מקום.במקרה זה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה.ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של המצביעים.

כל מי מחברי הקהילה שאינו חבר בעמותה,והשתתף בשלוש סדנאות לפחות כאסיסטנט,ומעוניין להשפיע ולהשתתף בבחירות, מוזמן להצטרף לעמותה באמצעות טפסי רישום אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של העמותה או בבית ברל ,כמחצית השעה לפני מועד תחילת האסיפה.דמי הרישום לעמותה הינם 70 ₪ לשנה או 100 ₪ לשנתיים.

חברי קהילה שאינם חברי עמותה המעוניינים להיות נוכחים באסיפה מוזמנים להגיע ולהשתתף ,אך הם לא יוכלו להשתתף בהצבעות.

 בברכה ובתקווה לראות כמה שיותר מכם באסיפה

ועד העמותה

הדפסשלח לחבר
דלג על הודעות
הודעות

הודעות

עצור
קריטריונים מעודכנים לשיבוץ אסיסטנטים - 29.11.09
קריטריונים לקבלת אסיסטנטים סדנאות עמותת מ.ל.א
קריטריונים להשתתפות אסיסטנטים בסדנאות נוער
במסגרת מחוייבותנו לשקיפות ונוהל תקין החלטנו, צוות הנוער והועד, לפרסם קריטריונים לשיבוץ אסיסטנטים בסדנאות הנוער.
דלג על Banners
Banners
עבור לתוכן העמוד