דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על חיפוש
חיפוש
דלג על *
*
דלג על ניווט מהיר
ניווט מהיר

הודעת ועד- זימון לאסיפה שנתית של חברי עמותת מ.ל.א - 30 באפריל 2015

סדר היום לאסיפה הכללית מפורט בגוף ההודעה

30/04/2015 21:00

חברי עמותה יקרים

היננו מתכבדים להזמין אתכם לאסיפה הכללית השנתית של עמותת מ.ל.א.

האסיפה תתקיים ביום ה,  30  באפריל 2015 , בשעה 21:00 בבית ברל.

  סדר היום לאסיפה הכללית מפורט להלן:  

א.בחירת יו"ר לאסיפה הכללית.

ב.בחירת מזכיר האסיפה הכללית.

ג.סקירת יו"ר הועד על פעילות הועד בתקופה אפריל 2014  ועד מרץ 2015.

ד.סקירת הדו"חות הכספיים של העמותה ליום 31 בדצמבר 2014 ואישורם.

ה.הצגת נתונים כספיים לתקופה אפריל 2014 ועד מרץ 2015  בחתך פעילויות .

ה.סקירת ואישור הדו"ח המילולי המוגש לרשם העמותות לשנת 2014.

ו.דו"ח ועדת בקורת על פעילותה בשנת 2014.

ז.דו"ח ועדת אתיקה על פעילותה בשנת 2014.

ח.בחירת רואה חשבון לעמותה לשנת 2015.

ט.שונות.

 

חברי עמותה המבקשים להגיש הצעות לסדר היום  חייבים להעבירן לועד העמותה לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד האסיפה. נא להעביר את ההצעות למייל של דוד  וליאנו  dvaliano@deloitte.co.il

האסיפה הכללית תיפתח ובלבד שנכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה.לא יתכנס המניין האמור במועד הנקוב בהזמנה,יראו את האסיפה כנדחית ,ללא צורך בהזמנה נוספת ,למחצית השעה מאוחר יותר ובאותו מקום.במקרה זה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה.ההחלטות יתקבלו ברוב קולות של המצביעים.

כל מי מחברי הקהילה שאינו חבר בעמותה,והשתתף בשלוש סדנאות לפחות כאסיסטנט,ומעוניין להשפיע ולהשתתף בבחירות מוזמן להצטרף לעמותה באמצעות טפסי רישום אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של העמותה או בבית ברל ,כמחצית השעה לפני מועד תחילת האסיפה.דמי הרישום לעמותה הינם 70 ₪ לשנה או 100 ₪ לשנתיים.

חברי קהילה שאינם חברי עמותה המעוניינים להיות נוכחים באסיפה מוזמנים להגיע ולהשתתף ,אך הם לא יוכלו להשתתף בהצבעות.

  בברכה

ועד העמותה

הדפסשלח לחבר
דלג על הודעות
הודעות

הודעות

עצור
קריטריונים מעודכנים לשיבוץ אסיסטנטים - 29.11.09
קריטריונים לקבלת אסיסטנטים סדנאות עמותת מ.ל.א
קריטריונים להשתתפות אסיסטנטים בסדנאות נוער
במסגרת מחוייבותנו לשקיפות ונוהל תקין החלטנו, צוות הנוער והועד, לפרסם קריטריונים לשיבוץ אסיסטנטים בסדנאות הנוער.
דלג על Banners
Banners
עבור לתוכן העמוד